Om Biodynamisk kraniosakral terapi

Vem är biodynamisk kraniosakral terapi för?

Kraniosakral terapi kan hjälpa vid känslor av stress, att inte vara närvarande i sin kropp eller vid känslomässig och fysisk smärta. Kraniosakral terapi kan hjälpa dig att känna dig mer avslappnad, trygg och medveten i kropp och sinne.

Kraniosakral terapi kan hjälpa vid:

  • Trauma – återhämtning från chock eller överväldigande upplevelser genom att hjälpa dig komma tillbaka till en känsla av trygghet och genom att tona ned nervsystemets stressrespons på ett varsamt sätt.
  • Operationer och olyckor – hjälper kroppen att slappna av för snabbare och mer effektiv återhämtning, förbättrar kroppsmedvetenheten efter medicinering och nedsövning och avhjälper känslor av domningar.
  • Stressrelaterade besvär, panikattacker och oro – avslappning och ökad kroppsmedvetenhet hjälper att identifiera stressfaktorer vilket ökar valmöjligheten för hur vi reagerar på stress.
  • Kroniska besvär och sjukdomar – genom att stödja det allmänna välbefinnandet kan vardagen för personer med kroniska besvär underlättas.
  • Smärta – ökad kroppsmedvetenhet minskar risken för skador och den lugnande effekten på nervsystemet ger möjlighet för förnimmelser att ändras och för smärtan att lindras.

     

Vad är Biodynamisk kraniosakral terapi?

Biodynamisk kraniosakral terapi är en mild manuell terapi för hela kroppen som går på djupet utan att vara  manipulativ. Behandling utförs på en massagebänk och patienten är fullt påklädd. Beröringen är lätt, varsam och stilla. Behandlingen är inriktad på att stödja hälsan i hela kroppen och särskilt fokus läggs på att hjälpa nervsystemet att bli mer balanserat. Nervsystemet som  dikterar kroppens alla funktioner med ett ständigt flöde av information som sänds ut och tas emot.

Biodynamisk kraniosakrala terapeuter förstå hur en optimalt fungerande och hälsosamt nervsystem fungerar. Vi har en lång utbildning i att använda vår perceptionsförmåga för att uppfatta subtila fysiologiska förändringar.
Vi är också medvetna om hur kroppens energifält uttrycker grundläggande hälsa och begränsas av olika symtom. En grundläggande tanke är att hälsa aldrig helt försvinner oavsett sjukdom. Vi använder vår förmåga för att identifiera de delar av nervsystemet som inte fungerar optimalt och vår medvetenhet om den hur den underliggande hälsan uttrycker sig för att hjälpa hela kroppen att komma i balans. Detta stödjer kroppen att släppa spänningar och symtom.

Hur går en behandling till?

Under behandlingen behåller patienten kläderna på, oftast sker behandling med patienten liggande på ett behandlingsbord men behandlingen kan även ske sittande beroende på patientens behov. Behandlingen tar 45 minuter, men tiden kan variera något beroende på individuella behov.